Algemene Voorwaarden

Op al onze offertes, overeenkomsten en opdrachtbevestigingen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Een exemplaar van de algemene voorwaarden is hier te downloaden.